Ett besök i Borgholm aug 2004 med Sotar Palm och landsfiskalen