Tändkulemotorer & Vädur 2005 Mörbylångaparken
Tändkulans fader i Mörbylånga-Birger Lindström        Vädurens fader i Mörbylånga- Sven Setting