Serveringen har en viktig uppgift då
det börjar suga i magen

Våra ständigt glada flickor tar sig gärna
an den uppgiften

Till vänster ser vi IngBritt ta en paus i arbetet


Lizzie och Ninni

May-Britt och Lizzie

Korven sköts av Britta