Mörbylångaparken efter stormen PÄR

Stormen "PÄR" drog fram och
skadade vår park, våra bodar
och vår entreskylt

Bilderna går att förstora

Entrén
Gästgivarboden fick en del
takpappen bortblåst liksom
en del andra bodar
Vår skylt och stolparna
knäcktes
Entréboden
Boden jämte serveringen
fick sig en rejäl omgång
och blev av med taket
Delar av taket
Serveringsboden blev
av med lite takpapp
Förrådstältet höll på att
flyga sin kos men blev
stoopad av träden
Vår toalett vältes över ända
och behöver säkert saneras
Vissa träd mot öst
knäcktes