Trubadurerna

Berth och Jonas

underhöll under båda dagarna

sjunger till Irena